... projektování bezpečnosti: Požární dveře a uzávěry - správné rozhodnutí ...

Požární dveře přesvědčí na celé čáře:
Kvalitní materiály, perfektní zpracování a neporazitelná pestrost výrobků umožňují plnit i v této oblasti vysoké nároky zákazníků a zadání projektů.

Z praxe pro praxi – realizovatelná řešení pro každé použití
Každé naše požární dveře v sobě mají deset let našich zkušeností. Výsledkem našeho nepřetržitého dalšího vývoje jsou kvalitní, v praxi odzkoušené dveře pro chladírny a mrazírny se skvělými protipožárními vlastnostmi.Perfektní manipulace pro neomezené každodenní používání
Veškeré požární dveře byly zevrubně otestovány nezávislými institucemi. Plní požadavky a zkušební kritéria norem ČSN EN 1634-1, ČSN EN 13501-2, DIN 4102 a DIN EN 1634 -1.
Proto jsou vhodné k zabudování všude tam, kde musí být bezpečně splněny protipožární požadavky.

Odzkoušeno, otestováno, schváleno: Řešení dvě v jednom od společností SMOLA KONSTRUKCE a cool it
Komplexní požární zkoušky dveří provádí ve vlastní odpovědnosti Ústav kontroly materiálů Technické univerzity Braunschweig se svými nezávislými inženýry. Různé naše požární dveře jsou při tom dle norem ČSN EN 1634-1, ČSN EN 13501-2, DIN 4102 a DIN EN 1634-1 vystavovány ohni jak z vnitřní, tak i z venkovní strany.
Společnost SMOLA KONSTRUKCE navíc nechává u požárních dveří testovat protipožární vlastnosti u uznávaných certifikovaných ústavů v Evropě.
Výsledek veškerých testů: naše požární dveře splňují české normy ČSN EN 1634-1, ČSN EN 13501-2, evropskou normu DIN EN 1634-1 i německou normu DIN 4102.
Z toho vyplývají pro použití v Evropě běžné standardy EI15, EI30, EW30, EI45, EW45, EI60, EW60, T30, T90. Na základě provedených zkoušek a atestů lze v evropských členských státech zažádat o příslušné schválení.

Požární dveře v sobě sjednocují perfektní manipulaci a bezpečnost s absolutní hospodárností – nanejvýš přesvědčivé.
Díky požárním dveřím se stávají tradiční tandemová řešení nadbytečnými. To znamená: menší úsilí a nižší náklady.

Tradiční tandemová řešení se dvojími dveřmi mají mnoho nevýhod
 • u předsazených dveří neexistuje hygienické provedení
 • vodopropustná konstrukce
 • nebezpečí přimrznutí při provozu v mrazírnách
 • náročná montáž
 • nepraktická manipulace
 • vysoké náklady na montáž, údržbu a opravy kvůli zdvojenému řešení
 • kombinace požární ochrany a izolace
 • pracná obsluha
 • různé funkce zavírání a nouzového otevírání

Požární dveře pro chladírny, mrazírny a provozní prostory přesvědčí jako jednovratové řešení na první pohled
 • hygienické, lehce čistitelné povrchy
 • vodovzdorná konstrukce
 • plynulý provoz dveří a požární signalizace -28 °C
 • možnost montáže pomocí svorkového rámu do sendvičového panelu
 • lehký chod a jednoduchá manipulace i u velkých dveří
 • ekonomická montáž a levná údržba díky jednovratovému řešení
 • kombinace perfektních izolačních vlastností a příkladné požární ochrany
 • obsluha identická jako u běžných dveří pro chladírny a mrazírny
 • stejné funkce zavření a nouzového otevření jako u dveří do chladíren a mrazíren

Jako posuvné požární dveře je lze navíc volitelně vybavit
 • osvědčeným řídicím paketem pro "manipulační a dopravníkovou techniku"
 • kontrolou pomocí světelné závory
 • napojením na EPS (elektronická požární signalizace) nebo na kouřová čidla, včetně světelné závory otestované VDS, která v případě požáru uchová signál pro zavření dveří a zajišťuje tak bezpečné dojetí a zavření

Požární otočné dveře pro chladírny, mrazírny a provozní prostory
 • Požární dveře KT-T90
 • Výškově stavitelný závěs
 • Nerezové rozetové kování

Představují perfektní volbu všude tam, kde jde o teplotně řízené zpracování a skladování. Kvalitní materiály, nejlepší izolační vlastnosti a efektivní požární ochrana představují jejich výrazné charakteristické znaky.

Otočné dveře s integrovanou požární ochranou pro mnoho oblastí použití

 • BT-T30 pro provozní prostory
 • KT-T30, KT-T60 a KT-T90 pro chladírny
 • GT-T30, GT-T60 a GT-T90 pro mrazírny


Otočné požární dveře konstrukční řady KT jsou svým světlým rozměrem max.120cm x 210cm vhodné jako kompaktní uzávěr místnosti s požární ochranou pro oblasti použití od 0°C do +8°C. Dvě řady GT jsou vhodné pro mrazírny s rozsahem teplot 0°C až -28°C. Veškeré dveře lze dodat samozřejmě ve standardu EI15, EI30, EW30, EI45, EW45, EI60, EW60, T30, T90.

Další výrazné znaky

 • silné nerezové závěsy pro trvalý provoz bez koroze s dlouhou životností
 • vložené křídlo dveří pro maximální hygienu (rám a křídlo jsou v jedné rovině)
 • povrchy křídel vhodné pro potravinářské provozy lze dodat v různých barvách a variantách povrchů
 • BT-T30, KT-T30 a GT-T30 rovněž se zabudovaným oknem
 • s horním samozavíračem dveří
 • varianty vestavění pro zdivo, beton, sendvičový panel a příhradové konstrukce
 • otestovány dle ČSN EN 1634-1, ČSN EN 13501-2, DIN 4102 a DIN EN 1634-1
 • schválení pro Českou a Slovenskou republiku: Rozhodnutí o schválení PKO-08-105/AO 204 vydané Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p.

Posuvné požární dveře pro chladírny, mrazírny a provozní prostory
 • Posuvné požární dveře KTS-T90
 • Dráha pojezdu
 • Křídlo dveří s pákou
 • Tlačítková jednotka a vnější páka

Ideální pro vestavění v oblastech citlivých na teplotu.

Posuvné dveře s integrovanou požární ochranou pro chladírny a mrazírny

 • BTS-T30, BTS-T60, BTS-T90 pro provozní prostory
 • KTS-T30, KTS-T60 a KTS-T90 pro chladírny
 • GTS-T30, GTS-T60 a GTS-T90 pro mrazírny


Posuvné požární dveře konstrukční řady KTS jsou dveře pro chladírny s rozsahem teplot od 0°C do +8°C. Konstrukční řada GTS je k dispozici pro použití v mrazírnách s rozsahem teplot 0°C do -28°C. Veškeré dveře lze samozřejmě dodat ve standardu EI15, EI30, EW30, EI45, EW45, EI60, EW60, T30, T90 s volitelnou výbavou. Požární posuvné dveře pojíždějí na nerezové dráze pojezdu se zapuštěním pro absolutně těsné zavření. Protizávaží garantuje kontrolované uzavření dveří v případě požáru. Volitelný nezávislý samostatný napájecí zdroj proudu (USV) zajišťuje u dveří se silovým pohonem a Elektroautomatikou bezpečné uzavření dveří při eventuálním přerušení napájení el. proudem.

Další výrazné charakteristické znaky

 • povrch z pozinkovaného ocelového lakovaného plechu NEREZ
 • povrchy křídel vhodné pro potraviny lze dodat v různých barvách a variantách povrchů
 • varianty vestavění pro zdivo, beton, sendvičový panel
 • volitelně se silovým pohonem – Elektroautomatikou, samostatný napájecí zdroj USV
 • otestovány dle ČSN EN 1634-1, ČSN EN 13501-2, DIN 4102 a DIN EN 1634-1
 • schválení pro Českou a Slovenskou republiku: Rozhodnutí o schválení PKO-08-104/AO 204 vydané Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p.